Italian Contemporary Art of Cross- Cultural Vision, a cura di Zhang Yidan e Wang Shengwen, Art Museum di Phoenix – China, 2018/2019
Italian Contemporary Art of Cross- Cultural Vision
A cura di  Zhang Yidan e Wang Shengwen, Art Museum di Phoenix – China
Aprile 2018 / marzo 2019